Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Doporučení pro zavádění LEANU

Vloženo: 20.04.2021

Ačkoliv je zeštíhlování výroby (dále už jen LEAN) ve své podstatě myšlenkou zefektivnění výrobních procesů využitelnou v každé výrobě, univerzální postup pro zavádění LEANu v praxi není jasně definován. Jednotný soubor kroků pro úspěšné aplikování LEANu není možné stanovit z důvodu značných odlišností jednotlivých podniků a jejich výrobních postupů. Určitý standard zavádění LEANu vytvářejí samotné průmyslové podniky, které zeštíhlování výroby v praxi vhodně aplikují. Pokud implementaci LEANu v jednotlivých podnicích porovnáme, můžeme zdůraznit několik doporučení, kterými se lze řídit, a zároveň chyb, kterým byste se při aplikaci LEANu ve výrobě měli vyhnout.

1) Nevnímejte LEAN jako jednorázový projekt, přemýšlejte o něm jako o nikdy nekončícím procesu. LEAN není jednorázový program nebo iniciativa. Principem je postupně nahradit dílčí vylepšování jednotlivých výrobních úseků implementací kontinuálního výrobního toku, v němž zlepšování nikdy nekončí.

Pozn.: LEAN zastřešuje nespočetně mnoho nástrojů, které napomáhají k optimalizaci plýtvání ve výrobním procesu. Jedním z nich je  Kaizen, který na rozdíl od projektu nikdy nekončí, jedná se o neustálý proces zlepšování, standardizování procesů, eliminace činností bez přidané hodnoty a zvyšování efektivity.  

2) Naslouchejte svým zaměstnancům a komunikujte s nimi. 
Obavy zaměstnanců nemají být předmětem konfliktu, nýbrž předmětem k diskuzím. Zaměstnanci v současné době kritizují LEAN úplně stejně, jako tomu bylo v jeho začátcích, tedy více než 100 lety. Zaměření managementu na rychlé zavádění nástrojů LEANu může vést k ignorování reálných obav zaměstnanců. Je tedy velmi důležité, aby lídři věnovali obavám zaměstnanců dostatečnou pozornost už od začátku implementace. Manažer musí svým podřízeným srozumitelně vysvětlit, že díky implementaci LEANu se zefektivní výrobní proces, což jim usnadní práci. Jen tak je možné zaměstnance aktivně do aplikace LEANu zapojit.

3) Nerozbíjejte Kaizen na malé části, aplikujte ho komplexně.
Rozbití Kaizenu na menší části, jako jsou jednorázové aplikace 5S (metoda organizace pracoviště s cílem minimalizace úsilí) nebo akce VSM (Value Stream Mapping, neboli mapování hodnotového toku - nástroj pro grafické znázornění a popis stávajícího stavu procesu s cílem navrhnout stav budoucí), je nesprávné, jelikož vychází z konvenční manažerské praxe. Nedoporučujeme tedy Kaizen dělit na dílčí případy. V případě správného zpracování má Kaizen za následek více než tucet vylepšení v různých aspektech procesu, nevede tedy pouze k jednomu výstupu, jakým je například 5S.

4) Aplikujte Kaizen okamžitě bez zbytečného zdržování.
Zatímco standardně stanovené týmy na základě „projektů“ a „událostí“ doporučují nutné změny, Kaizen týmy naopak rychle prozkoumají nežádoucí situaci ve výrobě a následně stav okamžitě vylepšují. Nezdržují tak celý proces změn předkládáním doporučení managementu organizace. Management by měl podporovat Kaizen týmy k eliminaci plýtvání, odchylek a nepřiměřeností, aby nemusely požadovat povolení ke změnám.

5) Neuvažujte o LEANu pouze jako o nástroji ke snižování nákladů.
LEAN je často chápán pouze ve smyslu dosažení snížení nákladů, a proto se v běžné praxi manažer neustálého zlepšování zodpovídá finančnímu manažerovi. To však není správný postup. Manažer neustálého zlepšování by měl reportovat řediteli organizace nebo manažerovi, který má na starosti oblast tvorby přidané hodnoty. Ačkoliv je snižování nákladů bezesporu důležitou složkou LEANu, manažer neustálého zlepšování je zodpovědný výhradně za vedení zaměstnanců ke zlepšování informačních toků.

6) Ignorujte řízení změn.
Mnoho společností, které jsou na vrcholu z hlediska neustálého zlepšování, si myslí, že musí používat složité protokoly pro řízení změn, které jsou založené na organizačním chování a organizačním vývoji. Ignorujte řízení změn. Samotný Kaizen je praktikou řízení změn. Jakékoliv další programy řízení změn, které přidáte ke Kaizenu, vám pouze zvyšují náklady, vytváří zmatek a způsobují zpoždění.

7) Aplikujte LEAN napříč celou společností, nejen ve výrobě.
V počátečních letech využívání LEANu v průmyslových podnicích si společnosti nesprávně myslely, že jde pouze o záležitost týkající se výroby, a že je LEAN aplikovatelný pouze ve výrobních operacích a jejich řízení. To byl však velký omyl. Trvalo více než 20 let, než si manažeři v různých organizacích uvědomili, že principy LEANu lze využít v širokém spektru procesů a oblastí, např. v kancelářích a administrativní činnosti.

8) Správné pochopení LEANu přináší požadované výsledky dříve.
Rychlost dosažení výsledků a dosažené výsledky samotné závisí na tom, jak lídři porozumějí LEANu a procesům, které používají ke zlepšování. Ve valné většině případů je pochopení LEANu ze strany lídrů nedostačující a použité procesy jsou špatné nebo neúplné. Výsledkem je velmi pomalé zlepšování. Zlepšení, ke kterým dochází v průběhu dvou nebo tří let, by mělo být dosaženo do dvou až tří měsíců.

Proč s námi spolupracovat

KOMPLEXNOST

Navrhujeme a dodáváme KOMPLETNÍ řešení. Pokryjeme váš projekt od návrhu až po implementaci. Nabízíme produktové řady vyvinuté k zeštíhlení a optimalizaci pracovišť. Doprava, montáž, záruční i pozáruční servis.

Specialisté v týmu

Proškolený personál a letité zkušenosti jsou zárukou kvalitně odvedené zakázky. Zodpovíme každý váš dotaz, vše vysvětlíme a doporučíme nejlepší řešení. Vyhotovíme vizualizaci, vybavíme vás potřebnými materiály.

 

SHOWROOM na 300 m²

Kromě bohaté nabídky Lean produktů vás zveme shlédnout také široký sortiment kovového nábytku. V příjemném prostředí naší vzorkovny se můžete během konzultace osvěžit kávou, čajem či jen minerální vodou.

LEAN PORADENSTVÍ

U nás máte možnost realizovat vaše plány a projekty ve spolupráci s odborníky a nechat se inspirovat. Navštivte náš showroom, budete překvapeni nekonečnými možnostmi a variabilitou našich výrobků.

+420 234 002 316 | info@stihlavyroba.eu